Ostatné služby

Okrem základných služieb vedenia a spracovávania účtovníctva a miezd sme pripravení pre Vás zabezpečovať nasledovné služby:

 • Účtovné poradenstvo
 • Ekonomické poradenstvo
 • Daňové poradenstvo
 • Poradenstvo a návrh optimálnej právnej formy
 • Vypracovanie zakladateľských a iných zmlúv
 • Zápis do obchodného registra
 • Registrácia k príslušným daniam na daňovom úrade
 • Registrácia na štátne úrady a poisťovne
 • Zmeny právnych noriem
 • Príprava podkladov k žiadosti o bankový úver
 • Príprava podkladov pre uzatvorenie leasingovej zmluvy
 • Rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia
 • Zabezpečenie a vykonávanie administratívnych prác
 • Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
 • Prenájom dopravných prostriedkov strojov, zariadení a pracovných nástrojov
 • Prekladateľské a tlmočnícke práce

Email: reylon [at] reylon [dot] sk

Cookies