Vedenie účtovníctva

Našim klientom ponúkame komplexné služby v oblasti ekonomickej agendy firmy. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s riešením pripraveným podľa jeho požiadaviek.

Cena našich služieb je veľmi prijateľná a stanovená po vzájomnej dohode s klientom v závislosti od množstva spracovaných účtovných dokladov alebo paušálne za časové obdobie. V rámci vedenia účtovníctva poskytujeme účtovné a ekonomické poradenstvo so zárukou zachovania diskrétnosti.

Naše služby

  • Vedenie podvojného účtovníctva
  • Vedenie jednoduchého účtovníctva
  • Vedenie daňovej evidencie
  • Jednorázové spracovanie účtovníctva
  • Rekonštrukcia účtovníctva
  • Účtovný dohľad vo firme, konzultácie
  • Vedenie pomocných evidencií
  • Výpočet cestovných náhrad
  • Finančné analýzy a výkazy, podklady pre banky a iné inštitúcie
  • Zastupovanie klienta pri kontrolách

Email: reylon [at] reylon [dot] sk

Cookies