Refundácia DPH

Od 1. Januára 2010 sa zmenil systém vrátenia DPH z členských štátov Európskej únie (EÚ). Daňové dokumenty sa po novom skenujú a posielajú elektronicky. Portál je prístupný na internetovej stránke Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky (DR SR) www.drsr.sk v časti Elektronická komunikácia. Dopravcovia, ako aj ďalší žiadatelia o DPH môžu nový systém využívať v „ostrej“ prevádzke. Demo verzia je k dispozícii. V tejto súvislosti by ste mali zvážiť, či využijete služby agenta, sprostredkovateľa, ktorý túto činnosť vykoná za vás na základe podpísaného splnomocnenia, alebo si DPH vybavíte sami.

Na to, aby ste mohli využívať výhody nového systému, je potrebné vybaviť si zaručený elektronický podpis, bez ktorého sa ďalej nedostanete.

Po získaní zaručeného elektronického podpisu sa možno registrovať na portály DR SR, kde získate prístupové meno a heslo. Žiadateľ vypíše príslušné formuláre, priloží naskenované daňové doklady a žiadosť odošle. DR SR následne potvrdí, že žiadateľ je platcom DPH a odošle žiadosť ďalej na daňový úrad v príslušnom členskom štáte EÚ. Ďalšie vybavovanie žiadosti sa realizuje zabezpečenou elektronickou komunikáciou medzi žiadateľom (napr. dopravcom) a príslušným daňovým úradom v zahraničí (pravdepodobne pôjde o e-mailovú komunikáciu zabezpečenú zaručenými elektronickými podpismi).

Príslušný daňový úrad v zahraničí žiadosť posúdi a v prípade potreby od vás vyžiada dodatočné dokumenty, resp. vyžiada doručenie originálov daňových dokladov. V prípade vyžiadania dodatočných dokumentov sa lehota vybavenia žiadosti môže predĺžiť z pôvodných 4 až na 8 mesiacov. Dnes ešte nikto nevie s istotou povedať, či vybavovanie žiadostí so skrátenou lehotou zavedie každý členský štát EÚ, keďže ani v súčasnosti niektoré štáty nedodržujú platnú lehotu vybavenia žiadostí (6 mesiacov) a žiadateľom vyplácajú DPH aj po 8 mesiacoch.

Štruktúra žiadostí o vrátenie DPH zo zahraničia nie je pre každý štát rovnaká, existujú v nej určité rozdiely. EÚ preto neustále presadzuje, aby sa celý systém zjednotil do maximálnej možnej miery.

DPH bude možné refundovať kvartálne (4-krát počas roka) alebo 1-krát ročne, pričom je stanovená minimálna suma refundovanej DPH týchto žiadostí. Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky plánuje na svojej internetovej stránke zverejniť prehľad požiadaviek na podávanie žiadostí o vrátenie DPH z jednotlivých krajín EÚ.

Ak sa chcete vyhnúť riziku chýb pri podávaní žiadostí o vrátenie DPH zo zahraničia, môžete využiť služby sprostredkovateľa, ktorým je aj Reylon, s.r.o. .

Email: relylon [at] reylon [dot] sk

Cookies